Ринопластика

November 24, 2015

Съвременната англоезична литература изобилства с ръководства, третиращи проблема носни деформитети. Много често в това разнообразие се срещат различни схващания, подходи и противоположни концепции, което обърква читателя и не позволява да се изради собствено мнение. Дори още се спори, как да се нарече операцията: ринопластика, или риносептопластика. У нас опитите в тази насока са откъслечни, недостатъчно пълни и липсва единно становище по въпроса. Продължава дискусията кой достъп е по-добър: ендоназален или външен и т.н.