Любомъдри читателю

December 24, 2015

Любомъдри читателю, в тази книга има есета и science-in-fiction (наука в разказа, разказана наука), не science fiction (научна фантастика), представени с 44 519 думи.
„Внимавай тук добре, любомъдри читателю: да употребиш тия знания за умна наслада и полза за себе си и за другите“ (Паисий Хилендарски, „История славяноболгарская, собрана и нареждана Паисием иеромонахом…“).

Георги Н. Чалдъков