Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст

February 24, 2016

Проблемите на стареенето и многопосочните промени, които настъпват при хората в напредналата и късната възраст са обект на изследване, опити за дефиниране и обобщение от столетия.

Независимо от многобройните сериозни научни разработки и натрупаните знания, свързани и с мощното развитие на съвременната медицина, все още създаването на цялостна концепция за редица общи и частни аспекти в областта на геронтологичната психиатрия се явява много трудна задача. Необходимостта от натрупване на сериозни и задълбочени клинични знания, неотменно свързани и съпоставени с фундаменталните научно-изследователски постижения се диктува от проблемите на съвременното общество. Населението в световен мащаб застарява. Посрещането на демографските предизвикателства се нарежда сред трите основни политически и социални приоритета на Европейския Съюз.