Психофизиология на пола

February 25, 2016

Психофизиологичните наблюдения и разсъждения на човека са толкова стари, колкото отдавнашни са наблюденията на юношата, забелязал изчервяването на девойката срещнала погледа си с него. Така поне твърди James Hasset в книгата си “A Primer of Psychophysiology“. Психофизиологията е обаче млада наука. Повечето източници я датират към 60-те и 70-те години на двадесети век. Тогава се появява и списанието “Psychophysiology“, издание на Американското дружест­во на психофизиолозите. В началото психофизиологията е като че ли по-скоро психосоматична – определя се като наука за физиологичните реакции при различни психични състояния на човека. По-късно в нейния предмет се включват и нервните механизми на психичните процеси и състояния. В книгата си „Психофизиология“ Нина Данилова, говорейки за сферата на интереси на психофизиологията, изброява: нервните механизми на усещанията, възприятието, паметта и обучението, мотивациите и емоциите, мисленето и речта, съзнанието, поведението и психичната дейност, междухемисферните отношения, психофизиологията на индивидуалните различия, принципите на кодиране и обработка на информацията в нервната система и др. (Данилова, 2001). Според „библията“ на модерната обща култура – WikipediA – психофизиологията понастоящем е покрила пресечните точки между психология, биологични и медицински науки.