За детската нефрология – практично

February 27, 2016

Монографичен ракурс към клиничната грижа за отделителната система на децата – с лекота на стила, детайлен прагматизъм и професионална ерудиция. От ембрионалния зачатък на органите до функционалния дисбаланс, от физиологията на отделянето до семиотиката на нозологиите, от изкуството на медицинския преглед до диагностичните алгоритми и терапевтичните парадигми. И традиционно, и модерно, разказано за педиатри, нефролози, общопрактикуващи лекари и студенти по медицина.